A szovjet rubel mint párhuzamos fizetőeszköz a pengő mellett.

1944-ben, Magyarország szovjet megszállásakor a Vörös Hadsereg fedezet nélküli pengő pénzjegyeket adott ki az ellenőrzése alatt álló területeken. Ezeken a papírpénzeket a Vöröshadsereg Parancsnoksága van megjelölve mint kiadó. Kevésbé ismert, hogy a szovjet csapatok a megszállási pengő mellett szovjet rubelben is fizettek és kényszerítették ki a forgalmát. Nem tudni, hogy milyen rendelet tette lehetővé a forgalmát, a háború befejeztével a Magyar Nemzeti Bank sem adott ki rendeletet ezzel kapcsolatosan, azonban több korabeli lap is tájékoztat arról, hogy a szovjet rubel elfogadása kötelező.

El kell fogadni a rubelokat. A szovjet hadsereg által kibocsátott pénzeket, valamint rubelokat so­kan vonakodnak elfogadni. A rend­őrparancsnokság közli, hogy a jövőben a legszigorúbban ellen­őrizteti az ilyen eseteket és nem­csak megbünteti, hanem népbí­róság elé állítja a szovjet had­sereggel szemben való szabotálás miatt. Ezeknek a pénzeknek
az elfogadása tehát minden eset­ben kötelező.

– Makói Népújság, 1945.02.08.

El kell fogadni úgy a rubelokat, mint tábori pénzeket. A további nehézségek eloszlatása végett ma illetékes helyhez, a rendőrséghez fordultunk a pénzek forgalmát illetően, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy úgy a rubelok (katonával ellátott vagy katona nélküli), valamint a Vörös Hadsereg által kibocsátott tábori pénzek: magyar felírású 1 pengős, 2 pengős és 5 pengős, akár van rajta piros sorszám, akár nincs, azok érvényes pénzek és a for­galomban elfogadásuk kötelező.

– Makói Népújság, 1945.02.23.

A rubel mellett természetesen a cservonyec címletű szovjet pénzjegyeket is kötelező volt elfogadni, 1 cservonyec 10 rubelnek felelt meg. A háború idején főképpen az 1938-as keltezésű rubelek és az 1937-es cservonyecek lehettek forgalomban, azonban az összes korábbi szovjet pénzjegy az 1924-es pénzreformtól számítva továbbra is forgalomban volt. Erre utal a cikkben a “katonával ellátott vagy katona nélküli” megkülönböztetés. Az 1938-as rubeleken katonák szerepelnek, míg a korábbi kiadásokon leginkább csak ornamentika.

 

1 rubel, 1938

3 rubel, 1938

5 rubel, 1938

1 cservonyec, 1937

3 cservonyec, 1937

5 cservonyec, 1937

10 cservonyec, 1937

 

Korábbi kiadású szovjet rubel pénzjegyek, amelyeket még szintén használhattak:

1 rubel, 1934

3 ubel, 1934

5 rubel,1934

A korábbi kiadású pénzjegyek is fizetőeszközül szolgáltak, de feltétezhetően a háború idejére az újabb pénzjegyek megjelenésének köszönhetően már alig akadhatott belőlük a forgalomban, így a magyarországi használatuk inkább csak elméleti:

3 cservonyec, 1924

3 rubel, 1925

5 rubel, 1925

1 cservonyec, 1926

1 rubel, 1928

2 cservonyec, 1928

5 cservonyec, 1928

3 cservonyec, 1932

 

A szovjet pénzjegyek bevonásáról később a Magyar Nemzeti Bank gondoskodott, 1945.07.16-án a következő utasítást adták ki:

A m. pénzügyminisztérium folyó hó 15-én megjelent hirdetménye szerint a szovjet rubel jegyeket folyó hó 15-től kezdve nem szabad forgalomba hozni és az abban foglalt felhívás értelmében e jegyeket pengőre szóló fizetési esz­közökre való átváltás végett be kell szolgáltatni. Az átváltás 1:2,5 értékarány­ban folyó hó 15-től folyó év augusztus hó 1-ig az ország összes pénzintézetei­nél és azok fiókintézeteinél – tehát a bankintézeteknél is – fog lebonyolítást nyerni.

Az MNB intézkedéseinek ellenére feltételezhetően a szovjet hadsereg továbbra is használta a szovjet rubelt a fizetéseknél, ezért többször megismételve kellett a szovjet pénzeket bevonni.

Egy beszolgáltatott rubel: 200 ezer adópengő. A Magyar Közlöny csütörtöki számá­ban
kormányrendelet jeleni meg. Amely a rubel beszolgáltatására megállapított határidőt július 31-ig hosszabbítja meg. A rubel bankje­gyek átvételével megbízón pénzinté­zetek egy beszolgáltatott rubel után 200.000 adópengőt fizetnek le, amíg a Magyar Nemzeti Bank más átvé­teli árfolyamot nem állapít meg.

– Makói Népújság, 1946.07.12.

A szovjet rubel beváltási árfolyama. A Magyar Nemzeti Bank jelenti, hogy a szovjetrubel beváltási árfolyama július 25-én a következő: 1 szovjet rubel 7 millió adópengő.

– Makói Népújság, 1946.07.25.

Érdemes még megemlíteni, hogy a nemzeti bank több milliónyi rubel bankjegyet gyűjtött össze, amit különféle kifizetésekre fel is használtak. A Szovjetunió Állami Bankja később felrótta az MNB vezetés­ének, hogy elmulasztották a bankhoz beszolgáltatott rubelbankjegyek átadását a Szovjetuniónak, holott erre a fegyverszüneti egyezmény értelmében kötelesek lettek volna. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság követelte a Magyar Nemzeti Bank vezetőinek a leváltását és felelősségre vonását, aminek a következménye az lett, hogy többeket nyugdíjaztak, illetve más munkakörbe helyeztek.

képek: realbanknotes.com

– KP