Az amerikai hadsereg katonai fizetési jegyei Magyarországon.

1945-ben a fegyverszüneti egyezmény feltételeinek, a magyar kormány által vállalt kötelezettségek teljesítésének betartását a Szovjet Főparancsnokság képviselőjének elnöksége alatt Anglia, valamint az Egyesült Államok képviselőinek részvételével működő Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) ellenőrizte.

Magyarországon a SZEB-et a fegyverszünet egész időtartamára, tehát 1945. január 20-ától a békeszerződés hatálybalépéséig, 1947. szeptember 15-ig működtették. A SZEB élén szovjet elnök állt (Kliment Vorosilov marsall), Anglia és az Amerikai Egyesült Államok kormánya is részt vett a SZEB munkájában, ezenkívül a csehszlovák és a jugoszláv kormány is képviseltette magát. A SZEB minden tagja katona volt.

A SZEB működésének szükséges feltételeiről, így például tagjainak élelmezéséről és pénzellátásáról a magyar kormány volt köteles gondoskodni. A SZEB hatalmas szervezettel működött. Tagjainak létszámát nem lehet pontosan megállapítani, legnagyobb létszámmal a szovjetek vettek benne részt, de az amerikaiak száma is több száz lehetett.

A misszió tisztjei és katonái zubbonyuk ujjának jobb felső részén „America-Magyarország” szövegű címerpajzsot viseltek.

A SZEB Amerikai Katonai Misszió (The United States Military Representation on the Allied Control Commission for Hungary) tagjai számára fenntartott “Club Pengő” itallapja. (Szüle Viktor tulajdona)

Az amerikai hadsereg 1946 szeptemberétől vezette ez úgynevezett katonai fizetési jegyeket (military payment certificate). Innentől kezdve a tengerentúli katonai állomásokon a forgalmi amerikai dollár helyett az ilyen fizetési jegyek segítségével valósultak meg a pénzügyi tranzakciók. A jegyekkel kijelölt helyeken fizetni, vásárolni lehetett, illetve át lehetett váltani helyi pénzre. A helyi pénzt (Magyarország esetében a forintot) semmilyen körülmények között sem lehetett ilyen fizetési jegyekre beváltani.

A fizetési jegyek több sorozatban készültek. Mindegyik sorozat egy háromjegyű számmal lett ellátva és csak egy bizonyos idősávban lehetett őket használni. Magyarországon az amerikai hadsereg tagjai következő sorozatokat használhatták:

Series 461 – 1946.9.16. – 1947.3.10.

Series 471 – 1947.3.10. – 1947.9.15 

Az MTI is beszámol 1946 decemberében a már forgalomba került katonai fizetési jegyekről:

Illetékes hely közli:
Az
Amerikai Egyesült Államok hadvezetősége az amerikai haderő külföldön állomásozó csapatai belső használatára különleges fizetési eszközt: úgynevezett katonai fizetési jegyeket (Military Payment Certificates) vezetett be. A katonai fizetési jegye 5, 10, 25 és 50 centre, továbbá 1, 5 és 10 dollárra szóló címletekben kerültek kibocsátásra. Minden címlet alapszíne kék
.

A Népszava 1946. dec. 20. számában találkozhatunk a következő felhívással:

Figyelemmel arra, hogy a katonai fizetési jegyeket az Egyesült Államok hadügyi és pénzügyi szervei mástól, mint az amerikai hadsereg tagjaitól el nem fogadják és más részére be nem váltják, magyar közönségnek károsodás elkerülése végett saját érdekében óvakodnia kell az Ilyen fizetési jegyek fizetésképpen való elfogadásától vagy egyéb úton való megszerzésétől.

 

A következő fizetési jegyeket használhatta a SZEB Amerikai Katonai Missziója:

SERIES 461

SERIES 471

 

Forrás:

Dr. Balogh Gyula: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete és a Magyar Honvédség (1945-47)

antiquemoney.com

– KP