Az Almásy 10 forintos korabeli hamisítványairól.

1849 áprilisában kerültek forgalomba az úgynevezett Almásy-bankók. A “Magyarország közjövedelmeire” szóló utalványokat a magyar szövegezés ellenére az osztrákok bocsátották ki, céljuk ezzel a hadviselés költségeinek fedezése volt. Az aláíró, Almásy Móric után nevezték őket Almásy-bankóknak. Először 5, 10, 100 és 1000 forintos utalványok, hamarosan az 1 és 2 forintosok, majd 1849. augusztustól a 6 és 10 krajcáros pénzjegyek jelennek meg. Az összes címlet közül legritkábbnak, de még a gyűjtők számára beszerezhetőnek az 5 és a 10 forintos tekinthető (a 100 és 1000 forintosból nincs ismert forgalmi példány).

Megtekintem

Leszámolás egy mítosszal, avagy a nyilas kormány által állítólagosan kiadott csillagos pengők kérdése

Mint ismert, az 1936-as 10 és az 1930-as 100 pengőből kétféle változat létezik: a sorozat betűjele előtt csillaggal és csillag nélkül. Gyakorlatilag mindenhol azzal találkozhatunk, hogy a csillag nélkülieket Budapesten a Pénzjegynyomda készítette, a csillaggal ellátottakat pedig a veszprémi fiókintézetük a nyilaskormány idején nyomtatta. Vajon tényleg igaz?

Megtekintem

Miért ritka az 1927-es 1000 pengős?

Az 1927-es keltezésű 1000 pengős bankjegy, amely a legritkább és legértékesebb pengő bankjegyünk, 1927. december 23-tól került forgalomba, majd a bevonása 1945. június 14-én történt meg. 1945 nyarára a pengő sokat veszített az értékéből, a budapesti piacokon egy darab tojás ára 10-12 pengő körül mozog, a zsírból 400 pengő egy kilogramm. Elmondható, hogy a bevonás idejére egy 1000 pengős bankjegy nem képviselt különösen nagy értéket. Mégis, minek köszönhető, hogy olyan kevés példány maradt fenn?
Megtekintem

A Tanácsköztársaság 2 koronása a Péterfalvi Papírgyár vízjeles papírján.

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1917-es 2 koronásai egyszerű vízjel nélküli papírra készültek. A Magyar Tanácsköztársaság által 1919-ben nyomtatott 7000 feletti számozással ellátott 2 koronások papírja szintén nem rendelkezik vízjellel. Azonban, ismert egy példány, amely feltételezhetően tévedés eredményeként a Péterfalvi Papírgyár vízjeles papírjára lett nyomtatva.

Megtekintem

Forgalmi (nem nullás) számozású és számozatlan pengő bankjegyek MINTA lyukasztással… eredeti vagy hamis?

Gyűjtőként bárki gyakran találkozhat összejöveteleken, vagy akár az online felületeken olyan kis értékű magyar bankjegyekkel (korona, pengő), amelyek MINTA lyukasztással vannak ellátva. Sajnos ezeknek a nagy része modern hamisítvány, ugyanis egyes hamisítók kezében az eredetivel teljesen megegyező MINTA lyukasztására alkalmas eszköz van, így könnyedén ritkaságoknak nevezett, valójában rongált papírpénzeket gyárthatnak a gyűjtők kárára. Sajnos, nagyban hozzájárul a megtévesztéshez az is, hogy a korábbi magyar papírpénzekkel foglalkozó katalógusok mindenféle kritika nélkül beemelték az ilyen változatokat a soraik közé.

Megtekintem

1 2 3 4 5