Miért ritka az 1927-es 1000 pengős?

Az 1927-es keltezésű 1000 pengős bankjegy, amely a legritkább és legértékesebb pengő bankjegyünk, 1927. december 23-tól került forgalomba, majd a bevonása 1945. június 14-én történt meg. 1945 nyarára a pengő sokat veszített az értékéből, a budapesti piacokon egy darab tojás ára 10-12 pengő körül mozog, a zsírból 400 pengő egy kilogramm. Elmondható, hogy a bevonás idejére egy 1000 pengős bankjegy nem képviselt különösen nagy értéket. Mégis, minek köszönhető, hogy olyan kevés példány maradt fenn?

Sok tévhit kering a gyűjtők körében, hogy hova is lettek az 1927-es pengősök, azonban a történelmi háttere jól dokumentált. A nagy gazdasági világválság idején, 1931-ben hozták meg a külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzéséről és szabályozásáról szóló 4.500/1931. M. E. rendeletet (célja a pénzügyi stabilitás fenntartása volt). Kimondja, hogy 300 pengőt meghaladó pénzt vagy pénzhelyettesítő eszközt az országból a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül kivinni nem szabad. A szabályozás így lehetetlenné tette az 1000 pengős bankjegy kivételét, de hogy gyakorlatban se történjen meg a bankjegyek kicsempészése, ezért inkább bevonták őket, a forgalmukat azonban nem szüntették meg, továbbra is hivatalos fizetőeszközök maradtak.

A forgalomban (be nem vont) 1000 pengősök száma a következőképpen alakult:

1931 július – 96.009 darab

1931 december – 13.096 darab

1936 január – 1781 darab

1942 január – 523 darab

1943 január – 463 darab

Érdemes megemlíteni, hogy a be nem vont bankjegyek száma tartalmazza a forgalomban megsemmisülteket is, tehát a ténylegesen fennmaradt példányok száma jóval kisebb.

Az 1927-es 1000 pengős teljes bevonásáról és forgalmának megszűnéséről az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 4.250. M. E. számú rendelete gondoskodott. Ez alapján:

A Magyar Nemzeti Bank által az 1927. évi július hó 1.-i és az 1943. évi február 2. napi kelettel kibocsátott 1.000 pengős címletű bankjegyek az 1945. évi június 14. napján 0 óra 01 perctől kezdve nem törvényes fizetési eszközök.

Az említett bankjegyeket Budapesten a Magyar Nemzeti Bank főintézeténél és az általa megbízott pénzintézeteknél,  illetőleg valamely működő budapesti vagy vidéki postahivatalnál legkésőbben az 1945. évi június 26. napján letétbe kell helyezni.

 

– KP