Az Erdélyi Főhadipénztár váltójegyeinek modern hamisítványai.

Az Erdélyi Főhadipénztár váltójegyeinek nyomólemeze a múlt század elején került elő a körösladányi grófi uradalom malmának kútjából. A pénzjegyek korabeli nyomatai nem ismertek. Az eredeti réz nyomólemez segítségével különféle modern nyomatok készültek.

Az eredeti réz nyomólemez segítségével készült modern nyomat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupa Mihály: Az erdélyi főhadipénztár »váltójegy« tervezete 1849-ben című írásában bemutatott utánnyomatok.

2019 végén került fel az ebay.com oldalra egy orosz eladótól több már ismert magyar szükségpénz hamisítványa, illetve az Erdélyi Főhadipénztár szükségpénzeinek eddig ismeretlen nyomatai rendkívül “kedvező”, 100 dolláros árban:

10 krajcár, modern hamisítvány.

6 krajcár, modern hamisítvány.

6 krajcár, hátoldal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 krajcár, modern hamisítvány.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miből lehet arra következtetni, hogy hamisítványok?

  • Részletszegény a nyomat, bizonyos vonalvastagság alatt a vonalak nem kerültek kinyomtatásra. Leginkább feltűnő a vékony vonalak hiánya a 10 krajcáros keretdíszében .
  • A nyomat egyes elemei deformáltak. Az eredeti réz nyomólemezen bizonyos elemek, pl. a 10 krajcáros keretdíszében található körök valamilyen eszközzel vannak vésve, ezért mind szabályos kör formájú (az utánnyomatok esetében is). Ennek ellenére a hamisítványon szabálytalanok.
  • A nyomtatás az 1849-es szükségpénzekre egyáltalán nem jellemző – a nyomat minden eleme az eredeti nyomólemezhez képest enyhén lekerített. A nyomatok valamiféle tökéletlen másolási eljárás benyomását keltik.
  • Gyanúra ad okot, hogy a 10 krajcárosnál vízszintes a merített papírnál a vonalazás, a 6 krajcárosnál függőleges – nem egy ívben készültek. Az eredeti nyomólemez ismert, a pénzjegyek egymás alatt vannak.

– KP

forrás:

képek: ebay.com

Kupa Mihály: Az erdélyi főhadipénztár »váltójegy« tervezete 1849-ben

Kiegészítés:

Az Erdélyi Főhadipénztár váltójegyeinek modern hamisítványainak a forrása a lengyel Biuletyn Numizmatyczny numizmatikai szaklap. Valójában facsimile nyomatok, nem a gyűjtők megtévesztésének céljából készültek. A lap egyes számaihoz ajándékba jártak különféle lengyel és lengyel vonatkozású papírpénzek másolatai. A Bem-féle jegyek másolataiból két változat is ismert: merített és egyszerű barna papírra készült. Továbbá a hátoldalukon többféle megjelöléssel is előfordulnak.

Egyszerű papírra készült változat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merített papírra készült változat (6 és 10 krajcár). Mellette más lengyel másolatokkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 krajcáros merített papírra készített másolata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítés:

A gyűjtők megtévesztésére ad lehetőséget, hogy a 2021 elején megjelent Babos József – Forinttól Forintig, száz év magyar papírpénzei 1848-1947 című könyv a szerző tulajdonában lévő másolatokat eredetinek mutatja be. A szerző figyelmen kívül hagyja, hogy nem csak a könyv megjelenése, hanem a tulajdonába kerülése előtt a gyűjtők között köztudott volt, hogy a nyomatok nem eredetiek. Idézve: “Most először kerül bemutatásra mind a három címlet, eredeti bordázott merített papírra, kőnyomásos technikával, barna tintával nyomott példánya, melyek az egyetlen ismert példányok”. A könyvben a lengyel nyomatok merített papírra készült változata van bemutatva

Részlet Babos József – Forinttól Forintig című könyvéből.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdemes még megemlíteni, hogy mind a könyvben bemutatott darabok, a lengyel utánnyomatok, továbbá a Magyarországon készült lenyomatok esetében a 10 krajcáros keretdíszében található körök elhelyezkedése megegyezik, amiből az következik, hogy az összes nyomtatvány az eredeti rézlemezhez köthető. Feltűnhet az is, hogy a könyvben lévő példányok hátoldala üres, míg a lengyel nyomatok esetében rövid szöveg jelzi, hogy másolatokról van szó. A könyvben bemutatott példányoknál a szöveg helyén a papír felülete sérült, de csak a hátoldalon, míg az előoldal sértetlen. Feltételezhető, hogy utólag távolították el a “Facsimile BN, kwieceń 1967” jelölést.

Babos József – Forinttól Forintig című könyvében bemutatott 6 krajcáros hátoldala. A lengyel másolatoknál előforduló jelzés helye kopottas, a papír merített mintázata sérült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy másik 10 krajcáros, nem a Babos József könyvében bemutatott másolat. Kérdéses, hogy tényleg nem került a hátoldalára nyomat, vagy csak egy manipulált példányról van szó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítés:

2021. február 5-én Pelbárt Jenő a korábbi, a Babos-féle erdélyi krajcárokat eredetiként bemutató téves szakvéleményét felülbírálva újabb szakvéleményt jelentetett meg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új szakvélemény szerint a Babos-féle erdélyi krajcárok eredetisége nem igazolható. A nyomat hasonlósága és a méretre vágás egyformaságából következtethetően a Babos-féle krajcárok a lengyel másolatok egy változata lehet.

A szakvéleményből, a képek hiánya miatt, nem derül ki hogy a Babos-féle könyvben tévesen eredetiként bemutatott krajcárokat a lengyel másolatok mely változatával hasonlították össze.

A lengyel másolatok 10 krajcárosainak néhány példánya (vizuálisan eltérő papíron).

A többféle változat közül a 2 krajcárosnál biztosan, de a 6 és 10 krajcáros esetében vélhetően olyan példányokat választottak összehasonlításra, amelyek eltérnek a Babos-féle könyvben szereplőktől. Egy Babos-féle krajcárok eredetiségét vitató szakvélemény úgy lett volna pontos, ha a lengyel másolatok több változatát is felhasználják, vagy legalább olyan lengyel másolatot vizsgálnak, amelynél a papír textúrája vizuálisan hasonlít, illetve a papír vonalazottságának sűrűsége megegyezik:

Babos-féle krajcár és egy lengyel másolat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbá, a szakvélemény nem foglalkozik azzal, hogy a Babos-féle krajcár esetében miért éppen a hátoldali szöveg helyén kopott a papír, sérült a papír mintázata:

https://numizmatika.info/wp-content/uploads/2020/12/babos.jpg

Képek közlése nélkül megállapítja: “nincs a szöveg eltávolításának nyoma sem”.

 

Az új szakvélemény nagy jelentőséggel bír, ugyanis ezzel semmis Pelbárt Jenő korábbi, tévesen az eredetiséget alátámasztó szakvéleménye. Közli azt, ami a gyűjtők és a papírpénzekkel foglalkozók nagy része előtt már ismert volt: Babos József tulajdonában lévő és a könyvében közölt erdélyi krajcárok nem eredetiek.

– KP