A Bambergi lovas ábrázolása német pénzjegyeken.

A Bambergi dóm (Bamberger Dom) egy késő román és koragót stílusú székesegyház a bajorországi Bamberg városában. Kultúrtörténelmi szempontból a jelentőségét az adja meg, hogy itt található az egyetlen németországi pápasír, illetve kitűnik a műkincseivel és az építészetének pompájával. Ide sorolhatóak a XIII. század elejéről származó szoborművek, köztük az egyik legjelentősebb, a Bamberger Reiter vagyis a Bambergi lovas.

Megtekintem

A magyar pengő sorsa a szomszédos országokban a II. világháború után. (Frissítve: 2022.12.12.)

Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya a második világháború lezárásaként 1945. január 20-án kötötte meg a Szovjetunióval és a Szövetségesekkel a fegyverszüneti egyezményt. Ennek értelmében Magyarország kötelezi magát, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia általa megszállt területéről kivonja az összes magyar csapatokat és hivatalnokokat Magyarország 1937. december 31-én fennállott határai mögé, továbbá hatályon kívül helyez minden olyan törvényhozást és bekebelezést, amelyet Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia területének Magyarországhoz való csatolására szövegeztek.

Megtekintem

A pengő-fillér pénzrendszer korabeli hamis papírpénzei.

5 pengő, 1926

Ismertetőjelei: Az előoldal közepén elhelyezett “ÖT PENGŐ” és “MAGYAR NEMZETI BANK” szöveg betűinek árnyékolása durva és foltos. A Széchenyi-fejkép rajza szakadozott és hiányos. A hátoldal primitív kivitelű A Lánchíd képe, valamint a háttérben levő épületek rajzának részletei teljesen kidolgozatlanok. A hamisítvány tiszta fehér papíron készült,
melyből a piros és zöld színű selyemszálak hiányoznak.

megjelenés: 1927

Megtekintem

A javított papírpénzek felismerése

Ritka az olyan eset, hogy bármi is indokolja egy papírpénz javítását. A piacon előforduló javított papírpénzek szinte kivétel nélkül nem az állagmegóvás céljából, hanem anyagi haszonszerzés céljából kerültek restaurálásra, hogy azokat az eredeti állapotukhoz mérten drágábban lehessen értékesíteni. A papírpénzek restaurálását gyakran hozzá nem értők végzik, akik nem tartják be az “értékmentés” alapvető irányelveit sem. Sok esetben a javított bankjegyet egyszerűen csak rongált bankjegyként lehet kezelni, ugyanis gyakran préseléssel megsértik a mélynyomtatással készült, a papír felületéről kidomborodó nyomatot, vagy a kémiai tisztítás miatt elszíneződik a bankjegy, esetleg a bankjegy papírja körül van vágva, de előfordul az is, hogy a bankjegy rajzolatának a javítás miatt megkopott részeit egyszerűen utánarajzolják. Általánosságban kijelenthető tehát, hogy javított papírpénzeknek egy igényes gyűjtő gyűjteményében nincs helyük.

Megtekintem

A szegedi száraz bélyegzések modern hamisítványai az 1918-as keltezésű 25 és 200 koronásoknál.

Az első szegedi kormány az előrenyomuló román hadsereg elől sikeresen a francia megszállás alatt állt Szegedre menekült aradi kormány néhány tagjából alakult 1919. május 31-én. Június 14-én jelent meg Solymossy pénzügyminiszter rendelete, amelyben a 25 és a 200 koronás bankjegyeket mindenki köteles volt a kijelölt beváltóhelyeken lebélyegeztetni.

Megtekintem

1 2 3 4 5